Ervaringen

Hans Ten Broeke - Manager Regio Noord-Oost Ziut BV

"Intensieve coaching gedaan samen met Ad en mijn MT. Heeft vertrouwen en samenwerking gegeven."

Gemeente Heerlen - Meneer Hameleers

Barbara en Ad onderscheiden zich door in een wisselwerking van een individuele en groepsgerichte aanpak het bewustzijn, van het effect dat gedrag op een groep heeft, te ontwikkelen. Ze gaan de confrontatie hierbij niet uit de weg waardoor mensen de noodzaak om hun gedrag te veranderen leren in te zien. De trainers hebben daarnaast de ondersteuning geboden om medewerkers te helpen verwoorden wat de gedragsverandering concreet voor hen betekent. De motivatie om het ook actief op te pakken groeide hierdoor. 

Ik was voor aanvang enthousiast over de aanpak van Circulair vanwege de individuele intakegesprekken alvorens men aan de slag ging in groepssessies. Als leidinggevende heb ik de ondersteuning gekregen om samen met de groep de ontkenningsfase te doorstaan. Achteraf zijn wij met z’n allen enthousiast over het bereikte resultaat. Het was een traject waarin medewerkers instaat zijn gebleken zichzelf een spiegel voor te houden en de verantwoordelijkheid te nemen hun gedrag daar waar nodig aan te passen. De sfeer in de groep is opener geworden. Wij benoemen gewenst en ongewenst gedrag en spreken elkaar daaropaan. Pure winst!

Circulair Training & Advies -

Vixia BV - Jo Koster (Opleidingsadviseur)

"Barbara Dirven heeft bij ons gedurende lange tijd een aantal trainingen gegeven die vooral gericht waren op de ontwikkeling van persoonlijke competenties en vaardigheden. Dit heeft zij gedaan met een grote gedrevenheid en kennis van zaken. Daarnaast was ze ook op niet-trainingsdagen altijd bereikbaar en was ze zeer betrokken bij haar cursisten."

Gemeente Sittard-Geleen - Roel Curvers (Senior medewerker uitvoering)

"Barbara heeft een geweldige bijdrage geleverd aan het slagen van het project "werken in wijkteams" In Sittard-Geleen. Wijkteams geformeerd in partnerschap met collega's van sw-bedrijf Vixia, sociale zaken en eigen dienst. Door haar kennis, kunde en open manier van trainen, heeft zij de weerstand bij de medewerkers omgebogen tot enthousiasme en het vertrouwen gegeven aan de collega's om de uitdaging aan te gaan."

Vixia BV - Gerard van Bakel (manager leerwerkbedrijf)

"Ik heb Barbara leren kennen als een betrouwbare contractpartner en zeer deskundig op het gebied van trainingen. Hierin gaat ze zeer resultaat gericht te werk. Zij creëert makelijk een vertrouwensbasis met haar cursisten, waardoor goede resultaten behaald worden. Haar communicatie is open en eerlijk."

DMLO - Hans de Gruijter

"Ik heb Ad leren kennen als de trainer van een in-company train-de-trainer traject bij 132 DMLO Sq. Ik was deelnemer. Ad toonde vanaf het begin een grote betrokkenheid bij de deelnemers, het traject en de afdeling waar ik werkte. Ad liet zien een grote kennis van trainen, werken met groepen, groepsdynamica en effectieve interventies te bezitten. Hij koppelde die kennis aan een intense en intensieve manier van werken. Ad liet niet los; letterlijk én figuurlijk. Hij wist altijd contact te maken en te houden; ook op die momenten dat het spannend werd. Of misschien wel juist dan! Ad is een warme persoonlijkheid die betrokkenheid niet alleen met de mond belijdt, maar het altijd en overal in de praktijk brengt. Ad staat pal voor zijn werk en voor de mensen die hij daarin ontmoet."

STEVIG - Frans Camps

"Jouw aanwezigheid in de teams van STEVIG heeft een beweging in gang gezet die denk ik zeker nodig was op dat moment. Voor diverse mensen is het goed geweest dat ze een spiegel voorgehouden hebben gekregen, dit heeft geleid tot meer zelfbewustheid en taakvolwassenheid. Posities, rollen en taken zijn duidelijker, wat het professioneel werken zeker ten goede komt. Voor mijzelf is het traject dat we met jou mochten lopen ook waardevol geweest. Vanuit mijn drive om het steeds voor het beste te gaan voel ik mij als een vis in het water. Ik ben op dit moment projectleider van het team intensieve zorg (TIZ). We geven zorg/behandeling aan een "Brandon-achtige) cliënt". Ik ben verantwoordelijk voor de realisatie van een appartement op maat en het team. In het multidisciplinair team vervul ik een spilfunctie. Dit wordt door directie, RvB, en de igz positief gewaardeerd. Jouw inzet is dus zeer de moeite waard geweest Ad, het werk wordt voortgezet en het zal nooit helemaal af zijn."

Hameland - Joost de Boer

"De training die ik heb gevolgd heeft mij meer inzicht en handvatten gegeven in de benadering en omgang van mensen met psychische handicaps. Ook heb ik meer inzicht gekregen in mijn handelen en visie op een positieve manier.  Mijn kennis en visie zijn verbreed. Hierdoor handel ik op een professionelere manier. Dit draag ik ook uit. Ad Peij is een prettige en confronterende, doortastende trainer. Ook heeft hij oog voor de mensen in zijn training en speelt daarop in. Dit heb ik als zeer prettig ervaren."

Stichting Volksbond - Lisette van Klaveren, Paul Jogems

“Wij hebben circulair benaderd  om op korte termijn voor ons assessments te organiseren in verband met de ontwikkeling van een nieuwe locatie met nieuwe functies. Dit heeft geleid tot een succesvolle, prettige en resultaatgerichte samenwerking. De door Circulair gebruikte methode, de Metaprofielanalyse, beantwoorde perfect aan onze vraag. De inzet van Barbara Dirven, Ginny van Dongen en Inge van Rooij was enthousiast, betrokken en zeer kundig. Zij kennen ons werkveld en spreken onze taal. Circulair heeft ons geholpen om medewerkers succesvol in nieuwe functies te plaatsen.”

Vixia BV - Rina Palmen (Jobcoach bij gemeente Schinnen )

"Barbara heb ik leren kennen als een enthousiaste, gedreven en resultaatgericht trainer. Een prettige collega met een luisterend oor en een doelgerichte aanpak. Zeker aanbevelenswaard."

Dichterbij - Paul Trommelen

“Ik ontmoette Ad Peij van Circulair vorig jaar, juist op het moment dat we met een aantal teams binnen onze zorginstelling een grote slag moesten gaan maken. De zaak zat, populair gezegd, behoorlijk 'vast'. Door de gedrevenheid van Ad en zijn 'anders dan anders' insteek is er, ondanks de aanvankelijk behoorlijk sceptische houding bij de teams, heel hard en goed gewerkt aan de verbeterslag die we wilden maken. Met name het feit dat Ad de medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid aansprak en hen in staat stelde anders naar zichzelf te kijken, heeft een grote, positieve, impact op het verbetertraject gehad.”

Werkbegeleider Gemeente Brunssum

Natuurlijk als eerste, hartelijk bedankt voor jullie enorm leuke manier van lesgeven en doorvragen. Ik heb de lessen als zeer prettig ervaren en vindt het dan ook enorm jammer dat het nu al afgelopen is. Ik heb alleen nog niet het idee dat we er al zijn. Naar mijn mening mogen er nog meerdere lessen volgen om meer in te gaan op sommige dingen, zoals nog meer op de communicatie. Omdat ik merk, dat het toch wel lastig is om in sommige situaties je eigen emotie onder controle te houden. Zowel op de werkvloer als in thuissituatie. Ik ben wel enorm blij dat ik toch zelf de stap heb gezet om mee te gaan in de rollespellen.

Ook is het heel fijn om van de mensen in de was en strijk te horen dat ze wel merken dat ik een cursus volg, omdat ik nu op een andere manier een gesprek in ga en met dan de vragen te stellen daar kom waar we willen zijn. Dat geeft enorm veel rust voor zowel mij als de kandidaat.

Ook de binding tussen de collega’s is enorm gegroeid, zo merk je echt dat sommige elkaar steeds vaker opzoeken en elkaar om advies vragen. Ik zelf heb tot nu toe veel aan jullie “lessen” gehad. En ook aan de inzet en het delen van andere collega’s.

Voor mij was deze cursus ook geen ingang naar “of ik mag blijven”. Deze kans is mij geboden, en die heb ik aangenomen puur en alleen voor mijzelf en om mijn vak dat ik nu beoefen alleen maar te verbeteren. Ik ben Loes en ik ben werkbegeleider. En ik zet mijn hart en ziel in voor het werk dat ik doe en voor de mensen met wie ik werk.

Het terug kijken naar jezelf is niet makkelijk, zeker niet als je dat al jaren onderdrukt. Met en met is dat ook wel naar boven gekomen, en weet ik duidelijker hoe en waarom ik op sommige dingen zo reageer of gedrag vertoon. Het inzien hiervan maakt je lichter, een last die van je schouders afvalt.

Ik wil jullie nogmaals enorm bedanken voor de fijne samenwerking en wijze woorden. En ik hoop dat we samen met jullie deze cursus kunnen voorzetten of herhalen.