Gemeente Heerlen - Meneer Hameleers

"Barbara en Ad onderscheiden zich door in een wisselwerking van een individuele en groepsgerichte aanpak het bewustzijn, van het effect dat gedrag op..."

Barbara en Ad onderscheiden zich door in een wisselwerking van een individuele en groepsgerichte aanpak het bewustzijn, van het effect dat gedrag op een groep heeft, te ontwikkelen. Ze gaan de confrontatie hierbij niet uit de weg waardoor mensen de noodzaak om hun gedrag te veranderen leren in te zien. De trainers hebben daarnaast de ondersteuning geboden om medewerkers te helpen verwoorden wat de gedragsverandering concreet voor hen betekent. De motivatie om het ook actief op te pakken groeide hierdoor. 

Ik was voor aanvang enthousiast over de aanpak van Circulair vanwege de individuele intakegesprekken alvorens men aan de slag ging in groepssessies. Als leidinggevende heb ik de ondersteuning gekregen om samen met de groep de ontkenningsfase te doorstaan. Achteraf zijn wij met z’n allen enthousiast over het bereikte resultaat. Het was een traject waarin medewerkers instaat zijn gebleken zichzelf een spiegel voor te houden en de verantwoordelijkheid te nemen hun gedrag daar waar nodig aan te passen. De sfeer in de groep is opener geworden. Wij benoemen gewenst en ongewenst gedrag en spreken elkaar daaropaan. Pure winst!